7. Ulusal Transplantasyon
İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi

4-7 Nisan 2019 / Bodrum Hilton Otel

KONGREYE DAVET

Sayın İlgili,

“7. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi” 4 -7 Nisan 2019 tarihleri arasında Hilton Bodrum Otel ‘de düzenlenecektir.

Ana konularımızı, konularında uzman konuşmacıların detaylı tartışılacağı, son gelişmelerin irdeleneceği, bilimsel ve sosyal içeriği yüksek olan kongremize geniş bir katılım olacağını öngörmekteyiz.

Kongre ile ilgili detaylar ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kuruluşunuzun bu etkinliklere verebileceği destek, kongrenin mükemmel düzeyde gerçekleşmesine önemli katkıda bulunacaktır.

Kongre organizasyonunu yapan Flap Tour, katılımınız ve sponsorluklarınızla ilgili faaliyetlerde sizlere yardımcı olacaktır. Kongre sponsorluk aktiviteleri ile ilgili ihtiyaç duyacağınız bilgileri içeren detaylı dosya bilgilerinize sunulmaktadır.

Kongrede sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Bu konuda katkılarınızı mümkün olan en kısa zamanda bildirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr. Oğuz Söylemezoğlu
Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği adına
Dernek Başkanı

Prof.Dr. Aydın Türkmen
Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği adına
Dernek Başkan Yardımcısı

 

KURULLAR

KONGRE ORGANİZASYON KOMİTESİ

KONGRE BAŞKANI
Oğuz SÖYLEMEZOĞLU

BİLİMSEL KURUL BAŞKANI
Aydın TÜRKMEN

KONGRE SEKRETERİ

Kenan KEVEN

TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ ve GENETİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Oğuz SÖYLEMEZOĞLU          Başkan
Aydın TÜRKMEN                   Başkan Yardımcısı
Sevim GÖNEN                       Genel Sekreter
Kenan KEVEN                        Muhasip Üye
Hüseyin TUTKAK                   Üye
Fatma SAVRAN OĞUZ           Üye
Tuncay AKİ                            Üye

BİLİMSEL PROGRAM

04.04.2019, Perşembe

SAAT KURS
13.00-17.45

LABORATUVARDAN KLİNİĞE TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ
Kurs Koordinatörleri: Fatma Savran Oğuz, Hüseyin Tutkak

  Klinisyenler için Transplantasyon İmmünolojisi
Oturum Başkanları: Mahmut Çarin, Belma Durupınar
13.00 - 13.30  Transplantasyon öncesi immünolojik tetkikler ve yöntemler
Hüseyin Tutkak
13.30-14.00 Transplantasyon öncesi immünolojik tetkiklerin yorumu ve riskler
Ali Şengül
14.00-14.30 Transplantasyon sonrası immünolojik takip
Halil Yazıcı
14.30 - 15.00 KAHVE ARASI
  Transplantasyon İmmünolojisinde Yeni Laboratuvar Yöntemleri                                                                      
Oturum Başkanları: Uğur Muşabak, Ayşegül Atak 
15.00 - 15.30 HLA genetiği ve bilgi güvenliği                                                                                                                        
Çiğdem Kekik 
15.30- 16.00 Doku tiplemede moleküler yöntemler
Klara Dalva                                                                                                                                        
16.00- 16.30 Epitop uyumu
Gizem Kumru
16.45 - 17.45 Laboratuvar- Klinik vakalarla tartışalım
Oturum Başkanı: Aydın Türkmen
Fatma Savran Oğuz
Rahmi Yılmaz

05.04.2019,Cuma

SAAT SALON A SALON B
08.30-09.00  Açılış Töreni  
09.00-10.00  Açılış Konferansları
Oturum Başkanları: Uluğ Eldegez, Oğuz Söylemezoğlu
 
09.00-09.30 Collaborative Transplant Study'den son bulgular
Caner Süsal  
 
09.30-10.00 Cell free DNA ve miRNA tanıya katkıları B26ve klinik önemi                                                                            
Emel Ekşioğlu Demiralp
 
09.50-10.00 Tartışma  
10.00-10.30 

Konferans
Oturum Başkanları: Hüseyin Tutkak, Sadık Ersöz

Donor Derived Cell-Free DNA Assists in Surveillance of Transplant Patients

Paul Kyle 
10.30-10:50  KAHVE ARASI
10.50-11:30  PARALEL OTURUM
Kadavra bekleme listesindeki  sensitize hastalara yaklaşım
Oturum Başkanları: Tuncay Aki, Erkan Yılmaz
 
10.50-11.10    Bekleme listesinin durumu ve sorunlar 
Burak Koçak
 
11.10-11.30 Bekleme listesindeki hastanın immunolojik izlemi nasıl olmalıdır ? HLA C, HLA DQ, DP ve Non HLA antikorlar
Barbaros Oral
 
11.30 – 12.30  Uydu Sempozyumu 

aHÜS hastalarında transplantasyon

Aydın Türkmen

 
12.30-13.30  ÖĞLE YEMEĞİ
13.30- 14.30  PARALEL OTURUM
Transplantasyonda İmmun Modülasyon
Oturum Başkanları:  Kenan Keven, Bilkay Baştürk
PARALEL OTURUM
Doku tipleme ve immünoloji laboratuvarlarında kalite
Oturum Başkanları:Gürbüz Polat, Ali İnal 
13.30-14.00 Mezenkimal kök hücre ve transplantasyon
Berna Yelken
Akılcı laboratuvar kullanımı
Ferzane Mercan
14.00-14.30 İndüksiyon tedavileri ve tolerans
Serhan Tuğlular
Kalite standartları ve DTL denetimleri
Sevim Gönen
14.30-14.50  KAHVE ARASI
14.50 -16.00  KLİNİK-PATOLOJİ-İMMUNOLOJİ ORTAK TOPLANTISI
Olgu Örnekleri ile Posttransplant Hasta İzleminde Klinik - Patoloji - İmmunoloji İşbirliği
Oturum Başkanları: Hüseyin Töz, Emel Ekşioğlu
Aydın Türkmen
Fatma Savran Oğuz
Dilek Ertoy Baydar
Erol Demir

 
16.00 – 17.30  Yuvarlak Masa: Kadavra donasyonunda güncel sorunlar ve çözüm önerileri
Oturum Başkanları:  Murat Öztürk, Tuncay Aki
Murat Öztürk
Bilkay Baştürk
Kenan Keven
Tuncay Aki
Yavuz Selim Çınar

 
17.30-18.30 Serbest bildiriler
Oturum Başkanları: Hasan Doğan, Hilmi Tozkır
Serbest bildiriler
Oturum Başkanları:  Tülay Ayna, Selçuk Yüksel

06.04.2019,Cumartesi

SAAT SALON A SALON B
  Konferans 1
Oturum Başkanı: Mahmut Çarin, Fatoş Yalçınkaya
 
09.00 – 09.30  Pitfalls in graft survival analysis
Caner Süsal
 
09.30 -10.00  Konferans 2                                                                                                                  
Oturum Başkanı:  Türkan Patıroğlu, Zühre Kaya
The allogeneic stem cell transplantation activity in Germany
Johannis Mytillenous
 
10.00 -10.30  KAHVE ARASI
10.30-11.30  PARALEL OTURUM
Marjinal alıcılarda transplantasyon
Oturum Başkanları: Akın Fırat Kocaay, İbrahim Berber
PARALEL OTURUM
Organ kaynaklarını nasıl arttıralım?
Oturum Başkanları: Turgay Arınsoy, Kamil Yakupoğlu
10.30-10.50 Yaşlı hastalarda transplantasyon
Ülkem Çakır
Çapraz Nakil
İhsan Ergün
10.50 - 11.10 Düşük kilolu bebeklerde transplantasyon
Ozan Özkaya
DCD (Kardiyak ölüm sonrası donasyon)
Acar Tüzüner
11.10 - 11.30 Komorbititesi olan hastalarda transplantasyon
Tolga Yıldırım
Marjinal donörlerin kullanımı
Ayhan Dinçkan
11.30 – 12.30 

Uydu Sempozyumu

Oturum Başkanları: Mahmut Nezih Çarin, Emel Demiralp 

Implementation of the AllType™️ NGS Method into Six NHSBT Laboratories: Effect on Sample Workflow and Clinical Provision
Leigh Keen

LinkSeq RT-PCR, an alternative to SSO and SSP
Gregory Werner

 
12.30 – 13.30  Öğle Yemeği   
13.30 – 15.00  PARALEL OTURUM
Transplantasyon pratiğinde her yönüyle viral infeksiyonlar
Oturum Başkanları: Saime Paydaş, Esra Baskın
 
13.30-14.00 CMV infeksiyonunu etkin tarayıp etkin tedavi edebiliyor muyuz? İmmun monitorizasyon -rejeksiyon ilişkisi
Arzu Velioğlu
 
14.00-14.30 CMV profilaksi ve tedavisinde ideal doz ve süre ne olmalıdır ?
Ülver Derici
 
14.30-15.00 BK virüs nefropatisinde tanı ve tedavide yenilikler
Elif Arı Bakır
 
15.00 - 15.30  KAHVE ARASI
15.30 -16.00  Mini Konferans
Oturum Başkanı:  Caner Süsal, Zühre Kaya
The impact of HLA-E in stem cell transplantation                                                         
Johannis Mytillenous
Oturum Başkanı:  Mehmet Ali Öktem, Klara Dalva                                          
Transplantasyon İmmunolojisinde 2018 de önde çıkan 5 çalışma
Kibriya Fidan
16.00 -17.00 

KARŞIT GÖRÜŞLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Serhan Tuğlular, Dilek Ertoy Baydar
Renal transplantasyon izleminde protokol biyopsileri
-Yapılmalı
Gülay Aşçı
-Yapılmamalı
Murathan Uyar

 
17.00 – 18.00  Serbest bildiriler
Oturum Başkanları: Barış Akin, Işıl Çoker
Serbest bildiriler
Oturum Başkanları: Fahri Uçar, Hakan Sözen 

07.04.2019,Pazar

SAAT SALON A SALON B
09.30 - 11.00  Kongre Özeti ve Akılcı İlaç Oturumu
Oturum Başkanları:  Aydın Türkmen, Ali Şengül
09.30 - 09.50  İmmunoloji özeti
Füsun Özmen  
 
09.50 - 10.10  Klinik özeti
Borçak Çağlar Ruhi
 
10.10 - 10.30  Transplantasyonda akılcı ilaç kullanımı
İlhan Kurultak  
 
10.30 - 11.00  TİGED Üyeleri Oturumu   
11.00 - 12.00  Eleştiriler ve 2021 Kongresi için öneriler  

GENEL BİLGİLER

Kongre Merkezi
Bodrum Hilton Otel, Bodrum

Kongre Tarihi
4 - 7 Nisan 2019

Kongre Dili
 
Kongre bilimsel dili Türkçe olacaktır.

İzinler
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Kongre Düzenleme Kurulu aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.

İptaller
Kayıt ve konaklama ücretlerinde, 18 Şubat 2019 tarihine kadar yapılacak iptallerde %50'si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler kongre bitiminden sonra yapılacaktır.

Kongre Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri
4 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında: Saat 08:00-20:00

Yaka Kartları
Tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı dağıtılacaktır. Kongre düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının sürekli takılması rica olunur.

Katılım Sertifikası
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları 6 Nisan 2019 tarihinde dağıtılmaya başlanacaktır. Bu tarihten önce ayrılacakların, adreslerini mutlaka danışma masalarına bildirmeleri veya bir başkasının alabilmesi için yazılı yetki vermeleri rica olunur.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

 • ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

  7. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi bildirileri sözel veya poster şeklinde sunulacaktır. Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak www.tiged2019.org sitesi üzerinden online olarak gönderilmelidir. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

   

  BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİLMESİ:

  Bildiri özetleri yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında bulunan On-line Bildiri Özeti Sistemi üzerinden gönderilebilir.

  Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

  Bildiri özeti gönderimi için son tarih 15 ŞUBAT 2019’dur. Bildiri özetleri gönderilirken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) ve çalışmanın hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir.

  Bildiri özetleri gönderilirken sunum olarak kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıda belirtilmiştir:

  Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.

  Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.

  Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.

  Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

  Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.

  Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen (olgu sunumları hariç) çalışmalar KESİNLİKLE değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

  Bildiri özetleri (olgu sunumları hariç) standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir:

  Amaç

  Gereç ve Yöntem

  Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)

  Sonuç(lar) 

  Bildiriye bir adet tablo, grafik veya resim eklenebilir. 

KAYIT-KONAKLAMA

KONGRE 3 GECELİK KONAKLAMA PAKET ÜCRETLERİ

   
Tek Kişilik Konaklama Ücreti
Uzman/Firma Temsilcisi
2.880 TL
İki Kişilik Odada Kişi Başı Ücreti
Uzman/Firma Temsilcisi
2.280 TL

Konaklama Ücretine Dahil Olan Hizmetler;

 • Yukarıdaki otel paket fiyatları 4 Nisan giriş, 7 Nisan çıkış olmak üzere herşey dahil sisteminde konaklama dahildir.
 • 3 geceden az konaklamalarda 3 gecelik konaklama ücreti alınacaktır.
 • Yukarıdaki ücretlere % 8 KDV ilave edilecektir.

 

KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ
18 ŞUBAT 2019

Uzman/Firma Temsilcisi 1.050 TL

Kongre Kayıt Ücretlerine;

 • Kongre boyunca bilimsel etkinliklere katılım,
 • Açılış Kokteyli, Gala Yemeği, Kahve Molaları, 
 • Kongre Basılı Malzemeleri ve Kongre Çantası dahildir.

Yukarıdaki ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.

TRANSFER ÜCRETİ

Havaalanı – Otel
(Tek Yön) Toplu Transfer
250.-TLÖzel Transfer talepleriniz için lütfen FLAP TOUR ile irtibata geçiniz.

 • Yukarıdaki ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.

TESİS KULLANIM ÜCRETİ
Kongre otelimizde konaklamayan tüm misafirlerimizden, günlük tesis kullanım bedeli olarak günlük 50.-EURO+ %18 KDV ücret talep edilecektir. Tesis kullanımı 09:00 - 18:00 saatlerini kapsamaktadır.

 


BANKA DETAYLARI

Banka Hesap Adı

FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.Ş

Şube Adı / Kodu

Türkiye İş Bankası  / Başkent Ticari 4398

TL

TR280006400000143980002187

EURO

TR67 0006 4000 0024 3980 0124 41

 

 

İLETİŞİM

Kayıt & Konaklama, Transfer ve Sponsorluk ile ilgili yazışmalar
Adres :

Podgoritsa Caddesi No: 1, 06610 Birlik-Çankaya – Ankara / TÜRKİYE

Telefon :

+90 312 454 0000

Faks :

+90 312 454 0000